Category Archives: Bizden Haberler

Gençlik ve Haklar anketi….

STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) STÖ-Akademi İşbirliği Destek Programı kapsamında Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ile işbirliği halinde gerçekleştirdiğimiz çalışmamıza ait anketimize katılımınızı bekliyoruz…

Anket için tıklayınız….

Not: Sadece Atatürk Üniversitesi veya Erzurum Teknik Üniversitesi’nde okuyan veya Erzurum’da ikamet eden 18-30 yaş arasındaki kişilerin katılımına açıktır.

 

Visoko/Bosna Hersek ESC Fırsatı

Visoko/Bosna Hersek ESC Fırsatı

01.11.2020 – 29.12.2020
59 gün (57 gün+2 gün (yolculuk))
18-30 yaş arasında 2 GÖNÜLLÜ (KADIN)

İlgilenenlerin Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir.

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/20279_en

Son başvuru: 05.10.2020

Gençler, çocuklar ve yoksullar için faaliyetler uygulamakta olan kuruluş bünyesinde katılımcılar dönemsel olarak:
1. Yardıma muhtaç aileler için yemek dağıtımı yapan mutfak atölyesinde görev almak.
2. Çocuklar için düzenlenen atölyelere katılmak, aktiviteler düzenleyip uygulamak.
3. Piramit adıyla anılan tarihi ve turistik alanda çevresel faaliyetlere ve kazı çalışmalarına katılmak, destek faaliyetler uygulamak.
gibi görevler üstleneceklerdir.

Proje kapsamında, program kuralları doğrultusunda gönüllülerin;

 • Konaklama/yeme,içme
 • Yerel ulaşım
 • Uluslararası ulaşım
 • Vize
 • Cep harçlığı
 • Sigorta

masrafları karşılanmaktadır.

Detaylı infopack seçilen gönüllüler ile paylaşılacaktır.

Üsküp/Makedonya 3 – ESC Fırsatı

Üsküp/Makedonya 3

ESC Fırsatı

02.11.2020 – 30.12.2020
59 gün (57 gün+2 gün (yolculuk))
18-30 yaş arasında 6 GÖNÜLLÜ

İlgilenenlerin aşağıdaki linkten kayıt oluşturarak başvurmaları gerekmektedir.

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/24733_en

Katılımcılar;
1. Proje süresince Makedonya’daki ev sahibi Gençlik Merkezi aracılığıyla, gençler, çocuklar ve engellilerle bir dizi sosyal içerme faaliyetine dahil olacaklar;
2. Makedonca dil kursları ve kültürel atölye çalışmaları;
3. Yaratıcılık Atölyeleri;
4. Dans Atölyeleri;
5. Dog Cafe etkinlikleri;
6. Film geceleri
gibi çalışmalarda yer alacaklardır.

Proje kapsamında, program kuralları doğrultusunda gönüllülerin;

 • Konaklama/yeme,içme
 • Yerel ulaşım
 • Uluslararası ulaşım
 • Cep harçlığı
 • Sigorta

masrafları karşılanmaktadır.

Detaylı infopack seçilen gönüllüler ile paylaşılacaktır.

(Not: Sadece seçilen kişiler ile iletişime geçilecektir.)

Sofya/Bulgaristan ESC Fırsatı

Sofya/Bulgaristan ESC Fırsatı

01.09.2020 – 29.10.2020
59 gün (57 gün+2 gün (yolculuk))
18-30 yaş arasında 2 GÖNÜLLÜ

İlgilenenlerin aşağıdaki linkten kayıt oluşturarak başvurmaları gerekmektedir.

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/24200_en

Sosyal Medyada gençlik ve proje tanıtımları üzerine çalışan kuruluşta;
Katılımcılar;
1. ESC ve Erasmus+ projeleri hakkında yerelde etkinlikler düzenlemek;
2. Web günlüğü, FB ve benzeri sayfalardaki materyal ve yayınları toplamak;
3. Çeviri materyalleri, metin, fotoğraf ve video hazırlamak;
4. Bireysel proje çalışmasını uygulamak;
5. Bulgarca dil kursları;
gibi çalışmalarda yer alacaklardır.

Proje kapsamında, program kuralları doğrultusunda gönüllülerin;

 • Konaklama/yeme,içme
 • Yerel ulaşım
 • Uluslararası ulaşım
 • Vize
 • Cep harçlığı
 • Sigorta

masrafları karşılanmaktadır.

Detaylı infopack seçilen gönüllüler ile paylaşılacaktır.

Üsküp/Makedonya 2 ESC Fırsatı

Üsküp/Makedonya 2 ESC Fırsatı

01.09.2020 – 29.10.2020
59 gün (57 gün+2 gün (yolculuk))
18-30 yaş arasında 2 GÖNÜLLÜ

İlgilenenlerin aşağıdaki linkten kayıt oluşturarak başvurmaları gerekmektedir.

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/24198_en

Katılımcılar;
1. Proje süresince Makedonya’daki ev sahibi Gençlik Merkezi aracılığıyla, gençler, çocuklar ve engellilerle bir dizi sosyal içerme faaliyetine dahil olacaklar;
2. Makedonca dil kursları ve kültürel atölye çalışmaları;
3. Yaratıcılık Atölyeleri;
4. Dans Atölyeleri;
5. Dog Cafe etkinlikleri;
6. Film geceleri
gibi çalışmalarda yer alacaklardır.

Proje kapsamında, program kuralları doğrultusunda gönüllülerin;

 • Konaklama/yeme,içme
 • Yerel ulaşım
 • Uluslararası ulaşım
 • Vize
 • Cep harçlığı
 • Sigorta

masrafları karşılanmaktadır.

Detaylı infopack seçilen gönüllüler ile paylaşılacaktır.

2020 Sosyal Girişimcilik Eğitimleri 2

“Girişimcilik bir kişilik yapısıdır. Alışılagelen ticari alanda yapılan işlerin yürütücüleridir girişimciler. Fakat girişimci özelliği olan kişiler sosyal sorumluluk sahibi ise, bu konuda da yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar ile toplumsal sorunlara ve ihtiyaçlara çözüm üretebilirler. Böylece sosyal girişimciliğin toplumların kalkınmasında önemli mesafeler almasını sağlayabilirler. Sosyal girişimciler yüz yıllardır toplumların alışılagelmiş davranışlarını değiştirerek dönüşümlere yol açmışlardır.

Sosyal girişimcilik, Bireyin yaşadığı çevredeki toplumsal bir sorunu belirleyerek ve girişimcilik ilkelerini kullanarak kalıcı çözümler üretmesi olarak özetleniyor.

Peki ya siz, bu işin neresindesiniz?

Doksanlı yıllarla literatüre giren ve günümüzde kendine oldukça popüler bir yer edinmiş olan “Sosyal Girişimcilik” hakkında kavramsal boyuttan uygulamaya zengin bir içerikle uygulanacak sertifikalı eğitim programıyla;

Sosyal Girişimcilik Nedir?

1 gün 8 saat olarak planlanmış Sosyal Girişimcilik Eğitimi;

Tarih:

25.03.2020 09.00-17.00

Başvuru formu

18-30 yaş arasındaki GENÇlerin katılımına açıktır.

Katılım ücreti: 20,00 TL

Son başvuru tarihi: 20.03.2020

Sofya/Bulgaristan ESC Fırsatı

Sofya/Bulgaristan ESC Fırsatı

01.05.2020 – 28.06.2020
59 gün (57 gün+2 gün (yolculuk))
18-30 yaş arasında 2 GÖNÜLLÜ

İlgilenenlerin Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru Formu

Sosyal Medyada gençlik ve proje tanıtımları üzerine çalışan kuruluşta;
Katılımcılar;
1. ESC ve Erasmus+ projeleri hakkında yerelde etkinlikler düzenlemek;
2. Web günlüğü, FB ve benzeri sayfalardaki materyal ve yayınları toplamak;
3. Çeviri materyalleri, metin, fotoğraf ve video hazırlamak;
4. Bireysel proje çalışmasını uygulamak;
5. Bulgarca dil kursları;
gibi çalışmalarda yer alacaklardır.

Proje kapsamında, program kuralları doğrultusunda gönüllülerin;

 • Konaklama/yeme,içme
 • Yerel ulaşım
 • Uluslararası ulaşım
 • Vize
 • Cep harçlığı
 • Sigorta

masrafları karşılanmaktadır.

Detaylı infopack seçilen gönüllüler ile paylaşılacaktır.

Selanik/Yunanistan 2 ESC Fırsatı

Selanik/Yunanistan 2 ESC Fırsatı

01.05.2020 – 28.06.2020
59 gün (57 gün+2 gün (yolculuk))
18-30 yaş arasında 2 GÖNÜLLÜ

İlgilenenlerin Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru Formu

Gençlerle gençlik aktiviteleri organize eden kuruluşta;
Katılımcılar;
1. Kültür merkezi bünyesinde Sosyal veya ekonomik engelleri olan Genç Yunanlılara veya genç göçmenlere tematik atölye çalışmaları düzenlemek.
2. “Mentor Saati” çalışmaları kapsamında, genç bir Yunanlı veya göçmen için (15-21 yaş arası) bir akıl hocası ve pozitif rol modeli çalışmalarında yer almak.
3.Çok kültürlülüğü ve farklı sosyal ve kültürel geçmişleri olan insanların yerel topluma dahil edilmesini teşvik eden, şehir çevresindeki etkinlikler ve eylemleri içeren kültür festivalinde görev almak.
4. İnsan Kütüphanesi etkinlikleri. Ön yargıların diyalog yoluyla giderilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen sohbet içerikli workshoplarda görev almak.
5. Irkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı bir çocuk tiyatro oyununun oluşturulması ve organizasyonunda destek sağlamak.
6. Yerel liselere yönelik düzenlenen kültürlerarası öğrenme ve insan hakları eğitimlerinde görev almak, yaygınlaştırmak, yaygın araçlar ve eğitim yöntemleri kullanmak.
gibi görevler üstleneceklerdir.

Proje kapsamında, program kuralları doğrultusunda gönüllülerin;

 • Konaklama/yeme,içme
 • Yerel ulaşım
 • Uluslararası ulaşım
 • Vize
 • Cep harçlığı
 • Sigorta

masrafları karşılanmaktadır.

Detaylı infopack seçilen gönüllüler ile paylaşılacaktır.

 

Gençlik Projeleri Hazırlama Eğitimi 2020

Gençlik Projeleri Hazırlama Eğitimi;
bir Sivil Toplum Destekleme Derneği – SİTODED faaliyetidir.

2 gün olarak uygulanacak olan program kapsamında Gençlik Projeleri Hazırlama adımları ana hatlarıyla aktarılacak ve eğitim sonunda katılımcılara,

Proje Hazırlama Eğitim Sertifikası

verilecektir.

Eğitim Cumartesi – Pazar günü olacak şekilde ve sabah – öğlen oturumlarıyla günde 8 saat toplam 16 saat şekilde planlanmıştır.

Eğitime katılım ücreti Sivil Toplum Destekleme Derneği – SİTODED gönüllüleri için 50 TL. Harici katılımcılar için 100 TL. ‘dir.

Eğitim için Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2020’dir.

Başvuru için tıklayınız…

Eğitime kabul edilenlerin listesi ve eğitim yeri hakkında detay bilgi Sivil Toplum Destekleme Derneği – SİTODED web sayfası ( www.sitoded.org ) adresinden ilan edilecektir.

Braga – Portekiz’de Gönüllülük Fırsatı 2

Braga – Portekiz’de Gönüllülük Fırsatı
05.04.2020 – 06.05.2020
32 gün (30 gün+2 gün (yolculuk))
18-30 yaş arasında 2 GÖNÜLLÜ

İlgilenenlerin İNGİLİZCE CV ve Motivasyon Mektubu’nu sitoded@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir.

Son başvuru: 06 Mart 2020

Projemiz kapsamında gönüllülerimiz;
Proje süresince gençler, yaşlılar ve engellilerle bir dizi sosyal içerme faaliyetine dahil olacaklar;
Portekizce dil kursları ve kültürel atölye çalışmaları;
Boyama ve mini golf etkinlikleri;
Yerel partnerlerin ziyaretleri;
Web sitesi yönetimi / dijital platform yönetimi ve tanıtımı;
Sensory Garden etkinlikleri
gibi çalışmalarda yer alacaklardır.

Proje kapsamında, program kuralları doğrultusunda gönüllülerin;

 • Konaklama/yeme,içme
 • Yerel ulaşım
 • Uluslararası ulaşım
 • Vize
 • Cep harçlığı
 • Sigorta

masrafları karşılanmaktadır.

Detaylı infopack seçilen gönüllüler ile paylaşılacaktır.