Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Yerelimizde faal Sivil Toplum Kuruluşları’nın, yerel, ulusal ve uluslararası alanda etkinliklerini artırmak; 
Fon sıkıntısı ve yaratımı gibi sorunların çözümünde destek faaliyetleri yürütmek; 
Koordinasyon sağlamak;
Bilgi ağı oluşturmak ve oluşturulmasına destek sağlayarak sosyo-ekonomik bir katma değer oluşturmak.

VİZYONUMUZ

Yaşadığı toplumda değişim yaratan, verim düzeyi yüksek çalışmalar oluşturan;
Gelecek kaygısı olmayan bir toplumdan oluşan “Geleceğin Erzurum’u”na ulaşacak sivil toplum hareketinin öncülerini desteklemek, bir araya getirmek ve bu ideali paylaşanlarla ortak bir hareketlilik oluşturmak.