Biz Kimiz?

Sivil Toplum Destekleme Derneği
SİTODED

SİTODED, 2006 yılı Şubat ayında kuruldu.
Birçok alanda çeşitli gençlik aktiviteleri yürüten ve ön lisans, lisans ve master düzeyinde eğitim almakta olan kurucu üyelerce yapılan araştırmalar neticesinde, Erzurum’da sivil toplum aktivitelerinin geliştirilmesi amacına yönelik kurulan SİTODED, bugün yaklaşık 100 üye ile aktiftir.
Tamamı gönüllülerden oluşmakta olan dernek üyelerimiz Erzurum’da Gençlik, Çocuklar, Engelliler, Kadınlar, Kültür-Turizm, Spor ve Çevre konularında çeşitli aktivite programları oluşturmakta ve uygulamaktadırlar.
İlimizde çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları’na destek faaliyetleri düzenlemekte olan SİTODED, Ulusal ve Uluslararası düzeyde faal çeşitli profesyonel kuruluşlar ve Üniversitelerde düzenlenen eğitim ve benzeri çalışmalara katılarak, sürekli kendini yenilemekte ve edindiği bilgi ve deneyimi yereline aktarmaya devam etmektedir.
Amacımız; yerelimizde Sivil Toplum ve STK çalışmalarının verim düzeyinin artırılmasına ön ayak olmaktır.
Globalleşmeye paralel olarak Erzurum’daki Sivil Toplum Kuruluşları’nın Avrupa ve Dünya normlarına uyumları için yol gösterici olmak;
Yerel düzeyde faal Sivil Toplum Kuruluşları arasında iletişim ve yönetişimi sağlamak, pekiştirmek;
Yerel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde projeler üretilmesine ve bu projelerin uluslararası platformda temsil edilmesine yardımcı olmak;
Erzurum’un gelişimi için mevcut programların kullanılması ve yayılmasını sağlamaktır.