Projelerimiz

SİTODED, aktivite fikirlerini, çalışmalarını profesyonel ve gönüllülerden oluşan aktivite takımlarıyla, projelendirmekte ve uygulama çalışmalarında Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Büyük elçilikler ve benzeri uygun fon kaynaklarıyla destekleyerek hareket etmektedir.
Uygulanan tüm çalışmalar, SİTODED’in proje kalite ve kapasitesini geliştirirken, yerelde proje hazırlama ve uygulama alanında kapasite gelişimi sağlamaktadır.