Diyalog Köprüleri – Dialogue Bridges

AGH çalışmamız kapsamında 3 genç katılımcı yer aldı. Bu gençlerin 1’i Portekiz’de bulunan ortak kuruluşumuzda 2 aylık, 1 gönüllü yine Portekiz’de 6 aylık, 1 gönüllü ise Macaristan’da 6 aylık gönüllü hizmet çalışmalarına katıldı.

Kültür, Sanat ve spor ve dış mekân etkinlikleri aracılığıyla eğitim ortak temalarında uyguladığımız AGH deneyimi süresince gönüllülerimiz farklı kültürlerden katılımcılarla bir arada oldu ve kendi kültürlerini tanıtma, diğer kültürleri tanıma fırsatı buldu.

Yaygın eğitim tekniklerinin uygulandığı hizmet süresince gönüllülerimize dil desteği verildi, sosyal aktivitelere katılma şansı tanındı, faaliyet planlama, uygulama konularında görev almaları, kendilerini geliştirmelerine çaba sarf edildi.

Gönüllülerimiz AGH süresince edindikleri deneyimi Türkiye’ye döndükten sonra da düzenlenen etkinliklerle kendileri gibi diğer gençlere aktarmaya çalıştı.