Doğa – Tarih – Adrenalin / Nature – History – Adrenalin

DOĞA - TARİH - ADRENALİN (132)

Projemiz, sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Erzurum’da uygulanmak üzere planlandı.

5 ülkeden (Türkiye, İtalya, İspanya, Ermenistan ve Ukrayna) gençler ve gençlik kuruluşlarının katılımıyla, 10–18 Temmuz 2012 tarihleri arasında uygulamayı planladığımız çalışmalarımız kapsamında amaçlarımız:

Gençler üzerinde spor, çevre ve doğa konu alanlarında farkındalık geliştirmek;
Çeşitli spor etkinlikleri uygulayarak takım çalışmaları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak;
Yerelimizin var olan doğal potansiyelini uluslararası düzeyde tanıtmayı ve bu konuda yerelimiz halkı üzerinde etkili bir çalışma uygulamak;
Dünya da uzun süredir uygulanan ve artık önemli bir mesafe kat etmiş olunan kelebek gözlem konusunda, yerelimizin potansiyelini dünyaya tanıtmak;
Tüm katılımcıları düşünmeye, üretmeye, içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak aktif vatandaşlar olarak harekete geçirmek.

Projemiz, uzun süredir gençlik ve spor alanında aktif çalışmalar uygulayan Sivil Toplum Destekleme Derneği- SİTODED bünyesindeki Gençlik, Çevre ve Kültür-Turizm çalışma grupları tarafından uygulandı.