İlk Adım – First Step

Çalışmalarımızı öncelikli olarak, aktif vatandaşlık, gönüllülük, Avrupalılık konuları üzerine inşa ettik. Gençlerin gençlerle birlikte, farklı bir ortamda, farklılıklarla, gözlemleyerek, birbirlerinden öğrenerek yaşayabilecekleri, takım olabilecekleri, birlikte hareket ederek karşılıklı dayanışmayla ortak problemlere ortak çözümler bulmaya çalışacakları, işbirlikleri, arkadaşlıklar kuracakları bir çalışmada yer almaları hedeflerimize ulaşmanın en uygun yoluydu.

Bu noktadan hareketle derneğimiz olarak kurduğumuz yurtdışı bağlantıları ve akredite edilmiş kuruluşlarla işbirliğiyle Avrupa Gönüllü Hizmeti çalışmamızı hazırlayarak gençlik programı kapsamında başvuru yaptık.

Program kapsamında ulusal bazda da, çalışmamızın kalkınmada öncelikli yörelerden ve bu yörelerdeki sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerden gelen gençleri içermesi, bu gençlere yeni beceriler kazandırdı. Gençler farklı ülke ve ülkelerin kültürünü tanımaya ve kendi ülkeleri ve kültürlerini kendi çabalarıyla tanıtmaya çalıştılar.

Avrupa gönüllü hizmeti kapsamında kuruluşumuzun ilk defa gerçekleştirdiği çalışma oldu. Katılımcılarımız bir bayan bir erkek gönüllü olarak, Portekiz’de ev sahibi kuruluş bünyesinde 2 ay süreyle gönüllü hizmette bulundular.