İlk Adım=Erzurum – First Step=Erzurum

Avrupa Birliği Gençlik Projeleri kapsamında yürütülen, projemiz kapsamında İspanya, Estonya, Litvanya ve Hırvatistan’dan gönüllülere ev sahipliği yapacağız. 4 ülkeden 12 katılımcı, kuruluşumuz bünyesinde Avrupa Gönüllü Hizmeti çalışmalarına katılacaklardır.

Gönüllülerimiz, kuruluşumuz bünyesinde, gençlerle birlikte, Gençlik (Dahil etme, Gençlik Çalışmaları, Gençlik Politikası), AB Vatandaşlığı, AB farkındalığı ve Demokrasi, yaratıcılık ve kültür konu alanlarında çalışacaklardır.

Projemiz kapsamında yer alacak gençler kuruluşumuzda ikişer aylık dönemlerde faaliyetlere katılacaklardır.