RehberGenç – GuidingYouth

ERZURUM TOPLANTISI (28)

Projemizi Erzurum merkezde ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “En Temiz Çevre” ve Unesco tarafından da “Biosfer Rezerv Alanı” olarak ilan edilen ilçelerimizde uyguladık. Bu bölge ülkemizde ve ilimizde Çoruh Vadisi olarak bilinmektedir. Uzundere ve Tortum ilçelerimizi içine almaktadır. Bölgenin en önemli avantajı “Kırsal Turizm” konusunda büyük potansiyele sahip olması ve sürekli gelişime açık ve kalkınmada öncelikli bölgeler arasında olmasıdır. Ancak bölge sürekli olarak ve özellikle genç nüfusu göçle kaybetmektedir.

Projemizle bizler gençler olarak;
– Bölgenin bu potansiyelini değerlendirerek, gençlerin sahiplenmesini sağlamayı;
– Özellikle bu alanda Avrupa’da bu alanda mevcut iyi örneklerin gençler aracılığıyla yerele aktarılmasını sağlamayı;
– Alınan ve uygulamaya sokulan tüm kararlar, karar alma süreç ve mekanizmalarında gençlerin söz sahipliğini sağlamayı
amaçladık.

İtalya ve Romanya’dan gençler ve gençlik kuruluşlarının ortaklığıyla uyguladığımız çalışmalarımızı 10 ay süresince ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde gerçekleştirdik.

Çalışma ziyaretleri, iyi örnekleri yerinde inceleme ve yerele aktarma, fikir atölyeleri, kamu-STK ve özel sektör işbirlikleri toplantıları, meclis kurul toplantılarına katılım, yayın oluşturma, gençlik programı tanıtım aktiviteleri, panel ve konferanslar, gezi ve kültürel etkinliklerle uygulayacağımız çalışmalarımıza toplam 6 kuruluştan 30 katılımcı dahil oldu.