Uçurtmalar Doğu’dan Gençlerle Yükseliyor / Kites are rising from East with the Youngs

62

Bir SİTODED organizasyonu olan Kites Are Rising from East With Youngs proje çalışmamız, Universiade sonrasında, Erzurum’da gençlik çalışmaları alanında farkındalığın geliştirilmesi ve gönüllü aktivitelerin teşviki, yerelde ihtiyaç duyulan festival, şenlik v.s. organizasyonlara yerel ulusal ve uluslar arası düzeyde dikkat çekilmesi amaçlı olarak uygulandı.

Projemiz Gençlik Programı kapsamında, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bularistan, Estonya, Makedonya, Litvanya, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere toplam 8 ülkeden gençler ve gençlik kuruluşlarının katılımıyla 24–31 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleştirildi.