Girişimci Gençler – Entrepreneur Youngs

Projemizle Erzurum il merkezi ve ilçelerimizde gençler için girişimcilik alanında çalışmalar uygulamayı planladık.

Proje süresince gençlik bilgilendirme toplantıları, beyin fırtınası toplantıları, gençlik programı projelerinin yaygınlaştırılmasına yönelik aktiviteler uyguladık.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimleri düzenleyerek, gençlere kendi işlerini nasıl kurabileceklerini anlattık. Eğitimlerimize 60 genç katılımcı dahil oldu. KOSGEB kuralları göz önünde bulundurularak 58 genç katılımcı, devlet desteklerinden yararlanmalarına ön ayak olacak ve ulusal düzeyde akredite edilmiş olan Girişimcilik eğitim sertifikalarını aldılar. Gençlerin aktif hale gelmeleri ve kendi plan ve programlarını uygulamaya sokmak, hayata geçirmelerini sağlamak için çalıştık.

5 ay süren ve yerel işbirliklerimizle gerçekleştirdiğimiz projemize sosyal ve ekonomik açıdan imkanları kısıtlı gençler, üniversite öğrencisi gençler dahil oldular.