Gizli Kalmış Hazine – Hidden Treasure

Etno botanik: “bir yörede yaşayan halkın, yakın çevresinde bulunan bitkilerden çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yararlanma bilgisi ve bitkiler üzerine etkileri” konusunda yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Tüm dünyada ve özellikle de Avrupa’da bu konuda çalışmalar bilimsel düzeyde gerçekleştirilmektedir.

Ülkemiz tüm dünyada bu konudaki çeşitlilik ve kültürel birikimle dikkat odağıdır. Bitkiler bu anlamda kırsal alanlarda, yemek, boya maddesi (kök boyaları) ve tedavi başta olmak üzere bir çok alanda kullanılmıştır.
Ancak yapılan araştırmalar, ayrı bir bilim dalı olarak değerlendiren bu konunun artık sadece yaşlılar tarafından bilindiği, genç nesillere aktarılmadığı ve gittikçe yok olmaya başladığını göstermektedir.

Projemizde biyolojik çeşitlilik açısından önem arzeden Erzurum ilinde kırsal bölgelerde yaşlılarla bir araya geldik.

Kuşaklararası bir gençlik buluşması niteliğinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla, hem yaşlılarımızdan bilgi edindik, onlarla vakit geçirdik, hem de kırsal alandaki gençler üzerinde bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Unutulmaya yüz tutmuş bu bilgi, kültür hazinesi konusunda gençler olarak çalışmalar yapmaya çalıştık.

Projemiz 6 ay süresince Erzurum ili merkez, ve ilçelerinde uygulanmıştır.