Göçle Gelen Gençlik – The Youth Comes with Migration

SİTODED yerel çalışmaları kapsamında derneğimiz üyelerince uygulanan proje çalışmasıdır.

Erzurum il merkezine, çevre il, ilçeler ve kırsal alandan göçle gelen gençlerin, sosyal uyum problemlerine, gençlerle birlikte çözüm önerileri geliştirmek, şehrin genellikle kenar semtlerinde ikamet eden bu gençler için diğer gençlerle birlikte serbest zaman değerlendirmesi çalışmaları uygulamak amaçlı aktiviteler uygulanmıştır.

Çalışmamız Avrupa Birliği Gençlik Programı kapsamında uygulanmıştır.