Gönüllüden Fikirler – Ideas from Volunteer

Projemizi ilimizde ve üniversitemizde gönüllü çalışmaların geliştirilmesi, gençlerin aktif hale getirilmeleri ve sosyal çalışmalara katılımının teşvik edilmesi amacıyla uyguladık.

İlimizde genç nüfus fazla olmasına rağmen gençlerin sosyal alanda gönüllü çalışmalar uygulamasında sıkıntılar bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmalar, ülkemiz genelinde gönüllülük ve gönüllü çalışmalara katılım oranını %3 civarında, bölgemiz, ilimiz ve üniversitemizde bu oran yüzde 1’lerinde altındadır. Bu durum, gençlerin kişisel gelişimleri, manevi tatmin düzeyleri, toplumsal fayda oluşturma gibi konularda sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca, ilimizde sivil toplum alanında planlanan aktivitelerde aktif katılım, kalite ve verim düzeyinin yükseltilmesinde de engel oluşturmaktadır.

Gönüllülük konusunda var olan bilinçsizlik, ilimizde gerçekleştirilen 2011 Winter Universiade çalışmalarında kendini göstermiştir. Yerelimiz gençlerinin büyük çoğunluğu gönüllülük ve gönüllü çalışmalarını bu organizasyonda deneyimleme fırsatı buldular.

Projemizle üniversitemizde etrafımızdaki gençlerden başlayarak, uyguladığımız çalışmalarla gençleri aktif hale getirmeye, gönüllülük hakkında bilgilendirmeye çalışdık. Universiade ile yakalanan hareketliliği sürdürülebilir hale getirmeye çaba sarfettik.

Projemizi gençlik programının 2011 Avrupa Gönüllülük Yılı önceliğine vurgu yaparak, çevre, kültür-sanat-spor aktiviteleri, yarışma programları gibi çalışmalarla zengin bir içerikte uygulamaya çalıştık. Gençlik programı tanıtım çalışmalarıyla gençlerin farkındalıklarını artırmaya çalışdık. Yerel yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımını teşvik ederek gençlerin bu alanda bilgilendirilmelerini ve yönlendirilmelerini sağlayacak hareketlilik oluşturmaya çalışdık.

5 ay süren çalışmalarımız Erzurum il merkezinde, üniversite içi ve dışında olmak üzere iki aşamada uygulandı.