Kardeş Kültürler

Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde Müslüman Türk toplumun, Hıristiyan Avrupa Topluluğu halklarına uyum problemi yaşayacağı tartışmalarına yerelimizden cevap vermek üzere hazırlanmış bir proje çalışmasıdır.

Proje ile; Anadolu’da yüz yıllarca farklı dil, din ve ırklardan halkların bir arada sorunsuz bir şekilde yaşadıkları gösterilmeye çalışıldı. İlimiz sınırları içerisinde bin yıllardır ayakta kalmış aynı dönem tarihi varlıklarımızdan Camii ve kiliseleri örnek göstermek suretiyle aynı dönemlerde farklı dinlerden halkların sorunsuz bir şekilde iç içe yaşadıkları çeşitli aktivite programlarıyla, yerelimizde, ulusal ve uluslararası düzeyde anlatılmaya çalışıldı.

Zengin bir içerikle yürütülen ve 6 ay süreyle uygulanan çalışmamız; Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı), Erzurum Valiliği, İl Kültür, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Büyükşehir ve alt belde belediye başkanlıkları tarafından da desteklendi. Kültür Elçileri adlı grup tarafından yürütüldü.