Küçük Yürekler Eğlenerek Öğreniyor – Little Hearts Learn by Enjoying

Projemizle amacımız dezavantajlı çocuklara, yöresel oyunlarla yabancı dil öğretmekti.

Ülkemizin doğu kesimlerinde sosyo-ekonomik sıkıntılar diğer bölgelere göre çok daha fazladır. İklim ve coğrafik şartların ağırlığı özellikle bölgemizde yaşam standartlarını düşürmekte, geçimi zorlaştırmaktadır. Ailelerde nüfus kalabalıktır. Bu durum, sosyo ekonomik sıkıntılar, çocukların ve gençleri eğitim olanaklarından yararlanmalarını da engellemektedir.

Yabancı dil öğrenimi günümüz şartlarında en önemli konular arasındadır. Hatta bir çok alanda tek bir yabancı dil yeterli sayılmayıp ikinci bir dil aranmaktadır. Bölgemiz ve yerelimizde bu konuda maalesef çok geri durumdadır. Ailelerde gençler ve çocuklar yabancı dil bilmemekte, dil hizmeti veren kuruluşların olanaklarından yararlanamamaktadırlar. Bu durum gelecek hayatlarında diğer gençlerle oranla daha dezavantajlı duruma düşmelerine neden olmaktadır.

Dil öğreniminde en etkin yaş çocukluk dönemi içerisinde bulunan ilköğretim 1-4. Sınıflararası dönemdir.
Projemizle Genç Gelişim grubu olarak, ilimiz merkezindeki okullardaki çocuklardan oluşan bir gruba oyunlarla İngilizce öğretmeyi planladık. Çalışmalarımızda bu çocukların dikkatlerini çekmek ve öğrenmelerini zevkli kılmak için yerel düzeyde sürekli oynadıkları kültürel, yöresel oyunları kullandık.

Ulusal gençlik girişimleri kapsamında, yaygın eğitim teknikleriyle gerçekleştirdiğimiz projemiz, Erzurum ili merkezinde 6 ay süreyle uygulandı.