Nesilden Nesile – From Generation to Generation

Projemizle 2012 Avrupa Aktif Yaşlanma Yılı kapsamında, ilimizde, üniversitemizde ve yerelimiz gençleri üzerinde Aktif yaşlanma ile ilgili sorunlara dair farkındalığı artırmayı ve bu sorunlarla başa çıkma yollarını biz gençler olarak göstermeyi amaçladık.

Bir nesiller arası diyalog faaliyeti olarak gerçekleştirdiğimiz projemizle, ilimizde yaşlılarla gençleri bir araya getirdik.

Erzurum il merkezi ve ilçelerinde düzenlediğimiz çalışmalarımızla, gençler olarak, geçmişimizin tanıkları yaşlılarla bir araya gelerek, geçmişten günümüze kültürümüzü, örf-ananelerimizi de inceledik.

Her iki grup için serbest zaman değerlendirmesi şeklinde uyguladığımız faaliyetlerimizle, gençler ve yaşlıların sohbet ortamında bir araya gelmelerini sağladık. Oluşan bu sohbet ortamıyla, geçmişin tanıkları olan büyüklerimizden, geçmişten günümüze kültürümüzü dinleyerek, farklı yönleriyle ele alarak, devam eden ve yok olmuş kültürel değerlerimizi gündeme getirmeye kaydetmeye çalıştık.

Bir kısa film çekerek kaydettiğimiz çalışmalarımızla, öğrenmeyi, çıktılarımızla diğer gençlere de öğrendiklerimizi öğretmeyi amaçladık.

7 ay süren ve Eylem 1.2 Ulusal gençlik girişimleri kapsamındaki çalışmalarımızı, planlama toplantıları, geziler, ziyaretler, eğlence aktiviteleri, çekim-montaj çalışmaları, tanıtım ve yaygınlaştırma aktiviteleri ve değerlendirme çalışmaları şeklinde uyguladık.