Sivil-İz : Başarının Anahtarı Güç Birliği

Proje, Erzurum ili merkez ve ilçelerinde bulunan sivil toplum örgütlerinin özellikle genç üyelerinin ve herhangi bir sivil toplum kuruluşuna mensup olmayan gençlerin, STK çalışmaları hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Faaliyetler kapsamında Erzurum ili merkezinde, konunun uzmanlarınca, katılımcı gençlere, 4 ay süresince bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, STK’ların yapı ve işleyişleri, görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Çalışmalarda yer verilen grup aktiviteleriyle faaliyetler sadece eğitim içerikli olmaktan çıkarılarak, gençler hareketlilik ve katılımcılığa teşvik edilmeye çalışıldı.

Proje ile, Avrupa ve Avrupa’da STK kavramı, STK’ların tanıtımı ve STK’lar arasında güç birliği konularına vurgu yapıldı. İyi bir iletişim ve ağ oluşturmak ve birlikte çalışma olgusu üzerine çalışmalarda bulunuldu. Ortak eylem planları düzenlenerek grup çalışmaları yapıldı.

Proje ile, yerelimizde gençler üzerinde aktif vatandaşlık ve Avrupa vatandaşlığı bilinci oluşturulması hedeflendi. Derneğimiz üyeleri tarafından bir grup projesi olarak uygulanan proje, Devlet planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) tarafından desteklendi.