biz kimiz

  SİTODED, 2006 yılı Şubat ayında kuruldu.
  Birçok alanda çeşitli gençlik aktiviteleri yürüten ve ön lisans, lisans ve master düzeyinde eğitim almakta olan kurucu üyelerce yapılan araştırmalar neticesinde, Erzurum'da gençlik ve sivil toplum aktivitelerinin geliştirilmesi amacına yönelik kurulan SİTODED, bugün yaklaşık 100 üye ile aktiftir.
  Tamamı gönüllülerden oluşmakta olan dernek üyelerimiz Erzurum'da Gençlik, Çocuklar, Engelliler, Kadınlar, Kültür-Turizm, Spor ve Çevre konularında çeşitli aktivite programları oluşturmakta ve uygulamaktadırlar.
  İlimizde çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları'na destek faaliyetleri düzenlemekte olan SİTODED, Ulusal ve Uluslararası düzeyde faal çeşitli profesyonel kuruluşlar ve Üniversitelerde düzenlenen eğitim ve benzeri çalışmalara katılarak, sürekli kendini yenilemekte ve edindiği bilgi ve deneyimi yereline aktarmaya devam etmektedir.
  Amacımız; yerelimizde Gençlik, Sivil Toplum ve STK çalışmalarının verim düzeyinin artırılmasına ön ayak olmaktır. Yerel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde projeler üretilmesine ve bu projelerin uluslararası platformda temsil edilmesine yardımcı olmak; yerelimizin gelişimi için mevcut programların kullanılması ve yayılmasını sağlamaktır.

misyon ve vizyon

Misyonumuz:

 • yerelden uluslararası boyuta Gençlerin aktifliğini arttırmak;
 • yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda STK'ların etkinlik düzeyini artırmak;
 • Karar alma süreçlerinde Gençlerin ve STK'ların katılımcılığını ve söz sahipliğini arttırmak;
 • Sosyo-ekonomik katma değere sahip bir ağ oluşturmak.
Vizyonumuz:
 • Değişiklik yapabilen;
 • Yüksek verimlilik seviyesine sahip projeler oluşturan;
 • Gelecek için hiç şüphesi olmayan;
 • “Geleceğin Erzurumu”kavramına ulaşmak için sivil toplum hareketinin liderlerini desteklemek;
 • Ortak idealleri paylaşan tüm paydaşlarla bir araya gelerek canlılık yaratmak.

FAALİYET RAPORLARIMIZ

...

...