SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ – EKİM 2022

Girişimcilik bir kişilik yapısıdır. Alışılagelen ticari alanda yapılan işlerin yürütücüleridir girişimciler. Fakat girişimci özelliği olan kişiler sosyal sorumluluk sahibi ise, bu konuda da yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar ile toplumsal sorunlara ve ihtiyaçlara çözüm üretebilirler. Böylece sosyal girişimciliğin toplumların kalkınmasında önemli mesafeler almasını sağlayabilirler. Sosyal girişimciler yüz yıllardır toplumların alışılagelmiş davranışlarını değiştirerek dönüşümlere yol açmışlardır.

Sosyal girişimcilik, bireyin yaşadığı çevredeki toplumsal bir sorunu belirleyerek ve girişimcilik ilkelerini kullanarak kalıcı çözümler üretmesi olarak özetleniyor.

Peki ya siz, bu işin neresindesiniz?

Doksanlı yıllarla literatüre giren ve günümüzde kendine oldukça popüler bir yer edinmiş olan “Sosyal Girişimcilik” hakkında kavramsal boyuttan uygulamaya zengin bir içerikle uygulanacak sertifikalı eğitim programıyla;

Sosyal Girişimcilik Nedir? öğreneceksiniz.

1 gün (8 saat) olarak planlanmış Sosyal Girişimcilik Eğitimi için 30’ar kişilik 2 farklı grup detayları formdadır. Lütfen size en uygun olan Eğitimi seçiniz.

18-30 yaş arasındaki GENÇlerin katılımına açıktır. Eğitim Erzurum’da yüz yüze olacaktır. Eğitim sonunda Katılım Sertifikası verilecektir.

Başvuru formu