Umutla Elele

SİTODED tarafından oluşturulmuş, sosyal hizmet faaliyetleri kapsamında ilimiz çocuk yuvalarında yürütülen proje çalışmasıdır.

Avrupa Birliği Gençlik Projeleri kapsamında yürütülen projemiz, Türkiye, İtalya, Portekiz ve Romanya‘dan gençlik gruplarının katılımıyla uygulandı.

Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) desteğiyle yürütülen ve Erzurum Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iştirakiyle gerçekleştirilen çalışmalarımızda   yetiştirme yurdunda barınmakta olan çocuklarla resim, müzik, el sanatları, sokak tiyatrosu gibi alanlarda çalışmalarda bulunuldu.

Çalışmalar sonrasında çıktılardan oluşan bir sergi düzenlendi.

Proje çalışmamız 03-11 Kasım 2006 tarihleri arasında gerçekleşti.

Çoruh'un Türküsü

Gençlik çalışmalarımız kapsamında hazırlanan ilimizin tanıtımı ve kültürler arası etkileşim çalışmalarımızdan biridir. 

İspir ilçemizde, Çoruh nehri üzerinde yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında, Avrupa Birliği üyesi 5 ülke ve Türkiye’nin katılımıyla gerçekleşti.

Gençlik Programı – Eylem 1 -Avrupa için gençlik- Gençlik Değişimleri projeleri kapsamında yürütülen proje kapsamında Türkiye, Estonya, Romanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Polanya‘dan farklı gençlik gruplarıyla bir taraftan rafting yaparken, diğer taraftan ülkemizi, kültürümüzü ve ilimizi tanıtmaya, onları ve kültürlerini tanımaya çalıştık.

Proje çalışmamız 18-25 Haziran 2007 tarihleri arasında gerçekleşti.

ANADOLU'NUN ZİRVESİNDE BULUŞALIM

SİTODED tarafından Gençlik Programı Eylem 3.1 projeleri kapsamında hazırlanan ve onayla birlikte uygulanan proje çalışmamız, 9 ülkeden 45 katılımcıyla Erzurum Palandöken’de gerçekleşti.

Proje kapsamında Romanya, Yunanistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye‘ den toplam 9 gençlik kuruluşundan 45 katılımcı genç Küresel Isınma ve Kış Turizmi ve 2011 Universiade Kış Oyunlarına etkileri konusu üzerinde çalışmalarda bulundular.

22-29 Şubat 2008 tarihleri arasında gerçekleşen proje çalışmamız, DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) tarafından desteklendi.

YENİ NESİL YENİ BAŞLANGIÇ

Derneğimiz üyeleri tarafından uygulanan ve DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından desteklenen bir Eylem 1.1 projesidir. Projeye Çek Cumhuriyeti, İtalya, Letonya, Romanya ve Türkiye‘den gençlik kuruluşları ve üyeleri katıldı.

Projemizle; Avrupa’daki farklı dinlere mensup gençlerle, yıllarca bir çok medeniyete ve dine beşiklik yapan ve günümüzde de yapmaya devam eden ilimiz Erzurum’da buluştuk. 23-30.10.2008 tarihleri arasında gerçekleşen projemizde, farklı dinler arasındaki benzerlikleri tanımak-tanıtmak ve yine bu dinler arasında oluşabilecek hoşgörü ve diyaloga katkıda bulunmak amacıyla gençler olarak bir araya geldik.

Proje süresince birtakım görsel, düşünsel ve fiziksel oyunlarla, atölye çalışmalarıyla birlik, beraberlik ve dünya barışına vurgu yaparak şehrimizde buluştuğumuz gençlerin birbirlerine ve birbirlerinin dinlerine karşı olan ön yargılarını ortadan kaldırmaya çalıştık. Proje kapsamında temellerini atmaya çalıştığımız “Medeniyetler İttifakı”yla sadece Avrupa gençliği yâda Avrupa’ ya hitap etmeyip tüm katılımcıların yardımıyla daha geniş bir perspektifte daha büyük coğrafyalara ulaşma çabası içerisinde olduk. 

GENÇLİK BİLGİ BAHÇESİ

Gençlik Bilgi Bahçesi bir Gençlik Demokrasi projesidir.

Projemiz, Avrupa Birliği Gençlik Programı Eylem 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri kapsamında; derneğimiz, Jaunsvirlauka Belediyesi-Riga-Letonya, Grup Polatlı-ANKARA ve YWCA/YMCA of Jaunsvirlauka-Riga-Letonya ortaklığıyla gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) destekleriyle uygulandı.

Projemizle;

 • Gençler üzerinde demokrasi kavramı ve demokratik süreçler hakkında farkındalık oluşturmayı,
 • Gençler arasında bilgi iletişim araçlarının daha etkin kullanımını sağlayarak seslerini duyuracakları, fikir paylaşımı yapacakları ağlar oluşturmayı,
 • Gençlik STK ’larının internet kullanımını yaygınlaştırmayı,
 • Medya işbirliği ile daha geniş kitlelere ulaşma imkânının sağlanmayı,
 • Bilgi teknolojilerinin gençliğin demokratik süreçlere katılımında etkin bir şekilde kullanımını;

hedefledik.

Proje çalışmalarımız 15 Eylül 2008 – 15 Mayıs 2009 tarihleri arasında gerçekleşti.

GENÇLİK KÖPRÜSÜ

Derneğimiz üyeleri tarafından bir grup projesi olarak hazırlanan proje DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından desteklenerek uygulanan Eylem 4.3. Ortaklık Kurma Semineri Projesidir.  

Almanya, Fransa, Romanya, Letonya, Yunanistan ve Türkiye‘den gençlik kuruluşları ve temsilcilerinin katıldığı proje;

Farklı kültürlerden gençleri bir araya getirmek, yeni ve ortak çalışmalar oluşturmak, fikirler geliştirmek, farklı deneyimleri gözlemlemek, öğrenmek, öğretmek ve paylaşmak üzere planlandı.

Projede, farklı ülke, kuruluş ve kültürlere sahip gençlik grupları ve çalışanlarını bir araya getirmek suretiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, yerelimiz gençleriyle bir gençlik buluşması gerçekleştirmeyi, yeni ortaklıklar geliştirmeyi amaçladık.

Projemizle, ilimiz gençlerinin AB ve kültürel çeşitliliğine bakış açısını geliştirmeyi, birer Avrupa vatandaşı olarak, kendi çok kültürlü yapımızın gelişmesine nasıl katkıda bulunabileceği konusunda farkındalıklarının artırılmasını, harekete geçmelerinin sağlanmasını hedefledik.

Çalışmalarımızla ülkemizin kültürel zenginliği hakkında da tüm katılımcıların bilgilerinin artırılması, 2008 kültürler arası diyalog yılı ve sonrasında, ilginç proje yaklaşımlarının üretilmesi ve birlikte çalışma ortamları oluşturulması için katılımcıların harekete geçirilmesine çalıştık.

Anadolu’nun çatısında en eski yerleşim yerlerinden olan ve Anadolu medeniyet haritasının en zengin ve en eski coğrafyalarından birine sahip, farklı kültüre ev sahipliği yapmış olmasıyla, çok çeşitli eserlerle hemen her medeniyetin izlerini taşıyan ilimizden, yürütülen farklı atölye çalışmaları, geziler ve benzeri etkinliklerle, katılımcılarımızı ortak kültürel mirasımızla başbaşa bırakmaya çalıştık.

Geçmişi ve geleceği tartışarak, ortak etkinliklerle, yaratıcı fikirler ortaya çıkaracak, yeni çalışmalar yeni ortaklıklar geliştirdik.

Proje çalışmamız 18-22 Ocak 2009 tarihleri arasında gerçekleşti.

Gençlik ve Demokrasi için Çalışalım

Antalya Kaş Kaymakamlığı AB Ofisi tarafından uygulanan 26-30 Ekim 2009 tarihlerinde, 9 ülkenin katılımıyla uygulanan Action 4.3 proje çalışmasında SİTODED ulusal katılımcı olarak dahil oldu.

UÇURTMALAR DOĞU'DAN GENÇLERLE YÜKSELİYOR

Bir SİTODED organizasyonu olan Uçurtmalar Doğu’dan Gençlerle Yükseliyor proje çalışmamız, Universiade sonrasında, Erzurum’da gençlik çalışmaları alanında farkındalığın geliştirilmesi ve gönüllü aktivitelerin teşviki, yerelde ihtiyaç duyulan festival, şenlik v.s. organizasyonlara yerel ulusal ve uluslar arası düzeyde dikkat çekilmesi amaçlı olarak uygulandı.

Projemiz Gençlik Programı kapsamında, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Estonya, Makedonya, Litvanya, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere toplam 8 ülkeden gençler ve gençlik kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje çalışmamız 24-31 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleşti.

BİR DÜNYA - BİN MİLLET

Projemiz, proje ortaklarımızdan Azerbaycan’da büyük bir gençlik potansiyeline sahip Göyçay ilinde gerçekleştirildi.

Projemiz, Çeşitlilik, Kültürel Farklılıklar ve Hoşgörü, Gençlerle Gençler için destek temalarında uygulandı. Eylem 3.1. Dünya Gençliği proje çalışmamızla;

 • daha önce hiçbir gençlik projesine katılmamış ve uluslar arası deneyimi olmayan gençlerin çalışmalara dahil edilmesi,
 • kültürler arası etkileşim,
 • gençlik çalışmalarının geliştirilmesi için gençlerle destek faaliyetleri uygulanmayı amaçladık.

Azerbaycan, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Romanya ve Türkiye’den  36 genç ve gençlik çalışanının katıldığı projemizi, 07-14 Kasım 2010 tarihleri arasında, yaygın eğitim metotlarının kullanıldığı atölye çalışmaları, kaynaştırma oyunları gezi ve incelemeler, kültürlerarası öğrenme etkinlikleri gibi aktivitelerle uyguladık.

REHBERGENÇ

Projemizi Erzurum merkezde ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “En Temiz Çevre” ve Unesco tarafından da “Biosfer Rezerv Alanı” olarak ilan edilen ilçelerimizde uyguladık. Bu bölge ülkemizde ve ilimizde Çoruh Vadisi olarak bilinmektedir. Uzundere ve Tortum ilçelerimizi içine almaktadır. Bölgenin en önemli avantajı “Kırsal Turizm” konusunda büyük potansiyele sahip olması ve sürekli gelişime açık ve kalkınmada öncelikli bölgeler arasında olmasıdır. Ancak bölge sürekli olarak ve özellikle genç nüfusu göçle kaybetmektedir.

Projemizle bizler gençler olarak;

 • Bölgenin bu potansiyelini değerlendirerek, gençlerin sahiplenmesini sağlamayı;
 • Özellikle bu alanda Avrupa’da bu alanda mevcut iyi örneklerin gençler aracılığıyla yerele aktarılmasını sağlamayı;
 • Alınan ve uygulamaya sokulan tüm kararlar, karar alma süreç ve mekanizmalarında gençlerin söz sahipliğini sağlamayı

amaçladık.

İtalya ve Romanya‘dan gençler ve gençlik kuruluşlarının ortaklığıyla uyguladığımız çalışmalarımızı 10 ay süresince ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde gerçekleştirdik.

Çalışma ziyaretleri, iyi örnekleri yerinde inceleme ve yerele aktarma, fikir atölyeleri, kamu-STK ve özel sektör işbirlikleri toplantıları, meclis kurul toplantılarına katılım, yayın oluşturma, gençlik programı tanıtım aktiviteleri, panel ve konferanslar, gezi ve kültürel etkinliklerle uygulayacağımız çalışmalarımıza toplam 6 kuruluştan 30 katılımcı dahil oldu.

Proje çalışmalarımız 01 Haziran 2013 – 01 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleşti.

DOĞA – TARİH – ADRENALİN

Projemiz, sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Erzurum’da uygulanmak üzere planlandı.

5 ülkeden (Türkiye, İtalya, İspanya, Ermenistan ve Ukrayna) gençler ve gençlik kuruluşlarının katılımıyla, 10–18 Temmuz 2012 tarihleri arasında uygulamayı planladığımız çalışmalarımız kapsamında amaçlarımız:

Gençler üzerinde spor, çevre ve doğa konu alanlarında farkındalık geliştirmek;

Çeşitli spor etkinlikleri uygulayarak takım çalışmaları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak;

Yerelimizin var olan doğal potansiyelini uluslararası düzeyde tanıtmayı ve bu konuda yerelimiz halkı üzerinde etkili bir çalışma uygulamak;

Dünya da uzun süredir uygulanan ve artık önemli bir mesafe kat etmiş olunan kelebek gözlem konusunda, yerelimizin potansiyelini dünyaya tanıtmak;

Tüm katılımcıları düşünmeye, üretmeye, içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak aktif vatandaşlar olarak harekete geçirmek.

Projemiz, uzun süredir gençlik ve spor alanında aktif çalışmalar uygulayan Sivil Toplum Destekleme Derneği- SİTODED bünyesindeki Gençlik, Çevre ve Kültür-Turizm çalışma grupları tarafından uygulandı.

KAR ALTINDAN GÜNYÜZÜNE

Projemiz, Erzurum ili merkezinde 6 ülkeden gençlerin katılımıyla gerçekleşti.

Çalışmalarımızla, kültür-sanat ve dış mekan etkinlikleri yoluyla kültürlerarası öğrenme etkinliği uygulamayı planladık.

Çalışmalarımızla oluşturulan karma gruplarla, katılımcı her ülkeden seçilen özel kültürel motifleri, çeşitli ebatlarda, şehrin merkezindeki park alanları ve üniversite içerisindeki çimlere işledik.

Kültürlerarası öğrenme, farklı kültürler hakkında gençler ve yerel topluluk üzerinde farkındalık oluşturma, kültür, sanat ve spor konu alanlarında uyguladığımız proje aktivitelerimiz, ülkemiz ve diğer ülkelerin kültürünün tanıtımının yapılması için önemli bir çalışma oldu.

Çalışmalarımızda yer alan katılımcılar, imkanları kısıtlı gençlerdi. Projemizle bütün katılımcılarımızın uluslararası düzeyde aktif, girişken, kendilerini daha iyi ifade edebilen, girişimci potansiyele ulaştırılmalarının sağlanmasına çalıştık.

    Projemiz, Azerbaycan, Gürcistan, Makedonya, Moldova, Romanya ve Türkiye‘den 28 katılımcı gençle, 01 – 08 Haziran 2012 tarihleri arasında uygulandı.

Sessiz Sohbetler

Projemizle;

Farklı kültürlerden bir araya gelen katılımcılara “Gestuno” Uluslararası İşaret Dilini temel seviyede öğreterek,  yaygınlaşmasına yardımcı olmayı hedefledik. Eğitim sonrasında katılımcıların farklı ülkelerden dahi olsa bu dili bilen işitme engelli vatandaşlar ve işaret dilini bilen diğer vatandaşlarla anlaşabilmelerini planladık.

Ayrıca projemizde “Engelsiz Diller” grubu olarak;

 • Farklı kültürlerden bir araya gelmiş gençlerin beceri ve yeterliliklerini geliştirmeyi, aynı zamanda bir arada yaşamalarına ve tanışmalarına olanak sağlamayı,
 • İşitme engeli olmayan kişilerin de işaret dilini öğrenmelerine yardımcı olarak onların da işitme engelli vatandaşlarla anlaşabilmelerini sağlamayı,
 • Geri planda kalmış işitme engellilerin söz sahibi olmalarını teşvik etmeyi,
 • İşitme engellilere yönelik faaliyetlerin arttırılmasına olanak sağlamayı,
 • İletişimdeki engelleri ortadan kaldırmayı,
 • Engellilere de uluslararası bir faaliyette yer alma olanağı sunmayı,
 • Engelli ve engelsiz gençlerle çok kültürlü bir ortamda çalışmayı

planladık ve bu yönde çalışmalar uyguladık.

Projemizi 5 ülkeden, toplamda 30 katılımcı ile 10 – 19 Kasım 2014 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştirdik.

MÜZİKLE ANLAŞMAK

Projemiz, 21 Kasım – 02 Aralık 2014 tarihleri arasında Erzurum’da uygulandı.

Faaliyetlerimizi Erzurum ili merkezinde, Yakutiye, Palandöken ilçelerinde ve Atatürk Üniversitesi’nde uyguladık.   

Projemizde, farklı kültürlerden gençlerle bir araya gelip, ülkelerimizin müziklerini, şarkı sözlerini diğer ülkelerinkine karıştırıp, kültürlerimizin ortak bir çatı altında birleşmesini sağlamak istedik. Bu süreçte, evrensel bir dil olan müziği kullanarak el birliği ile çalışıp ortak amaçlarımızı gerçekleştirmeyi hedefledik.

Bu amaçlar;

 • müzikle kültürlerarası etkileşimi sağlamak,
 • ülkelerin kendilerine özgü halk müziklerini karşılıklı tanımaları ve öğrenmelerini sağlamak,
 • proje sonunda verilecek konserle katılımcılara ve halkımıza müziğin evrensel olduğunu göstermek, bu insanların çeşitli kültürlerin müziklerine ilgilerini uyandırmak ve bunun sonucunda ortak bir ürün ortaya çıkarmaktı.

Müzik atölyeleri, fikir alışveriş toplantıları, konser etkinliği, gezi ve kültürel etkinliklerle uyguladığımız çalışmalarımıza Azerbaycan, Estonya, Litvanya, Makedonya, Ukrayna ve Türkiye‘den, müziğe ve farklı enstrümanlara ilgisi olan gençlerden oluşan 30 katılımcı dâhil oldu.

Gençlik Yönünü Buluyor

Erzurum ili merkezinde uygulanan projemiz ile, bir doğa, çevre, spor, turizm aktivitesi olan Oryantiring hakkında faaliyetler gerçekleştirdik.

Projemizde, Türkiye, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Polonya ve Yunanistan‘dan, 6 gençlik kuruluşundan, 30 katılımcı bir araya geldi.

Projemizle, Oryantiring aktivitelerinin ve sporun, daha geniş kitlelere ulaştırılmasını, genç yaşlı, engelli engelsiz, her sosyo-ekonomik düzeyden fertlerin katılabileceği bir çalışma olduğunu benimsetmeye çalıştık.

30 katılımcının yer aldığı projemizde, gençlik, spor, turizm ve doğa aktivitelerine ilgi duyan katılımcılar yer aldı.

Oryantring hakkında deneyim paylaşımı, genel özelliklerin ve yeniliklerin öğrenildiği çalışmalarımızda, konunun uzmanlarından destek aldık.

Katılımcıların açık alan aktiviteleri konusunda deneyim sahibi olmalarını ve yerel halkın dikkatlerini çekmeye çalıştık.

Yaygın eğitim tekniklerinin kullanıldığı projemizde tüm katılımcılarımız için, farklı ülke ve kültürlerden gençlerle çalışma, kültürler arası öğrenme, işbirliği kültürü, gönüllülük ve gönüllülerle çalışma konularında bilgi, deneyim ve tecrübe edinme olanağı sağlamış olduk.

Projemiz; 12 – 20 Mayıs 2016 tarihlerinde, Erzurum ili merkezinde gerçekleştirildi.

İLK ADIM: ERZURUM

Projemiz kapsamında İspanya, Estonya, Litvanya ve Hırvatistan’dan gönüllülere ev sahipliği yapmak üzere planlama yaptık ve onayla birlikte projemizi uygulamaya başladık.

Onaylanan projemiz kapsamında 4 ülkeden 10 katılımcı, kuruluşumuz bünyesinde Avrupa Gönüllü Hizmeti çalışmalarına katıldı.

Gönüllülerimiz, kuruluşumuz bünyesinde, gençlerle birlikte, Gençlik (Dahil etme, Gençlik Çalışmaları, Gençlik Politikası), AB Vatandaşlığı, AB farkındalığı ve Demokrasi, yaratıcılık ve kültür konu alanlarında çalıştılar.

Bu gençler mevcut durumda coğrafik, ekonomik sıkıntılar, sosyal ve kültürel farklılıklar nedeniyle imkanları kısıtlı gençlerdi. Ancak bu sıkıntılara rağmen aktif bireyler olmak üzere istekli, sosyal çalışmalara katılmaya, kendilerini geliştirmeye çalışan gençlerdi.

Projemiz kapsamında yer alan gençler, kuruluşumuzda ikişer aylık dönemlerde (59 gün) faaliyetlere katıldılar.

Projemizle katılımcılarımızın,

 • çok kültürlü bir ortamda çalışma deneyimi kazanmaları;
 • aktif bireyler haline gelmeleri;
 • çözüm üretmeleri, kendilerini geliştirmeleri;
 • girişimcilik yönlerini geliştirmeleri;
 • farklılıklara karşı ön yargılarını kırmaları, sevgi ve saygı duygusuyla hareket etmeleri;
 • içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak hareket etme bilincine ulaşmaları;
 • aktif vatandaşlar olarak harekete geçmeleri;

gibi sonuçlara ulaşmayı hedefledik.

Proje, 24 aylık dönemde 01.06.2016 – 31.05.2018 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştirildi.

VOLUNTEERZURUM

Projemiz kapsamında 20 gönüllü yer aldı.

Proje faaliyetleri Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan’da gerçekleşti.

Gönüllülerimiz, ev sahibi ülkelerde ve kuruluşlarda, çocuklar ve gençlerle birlikte, Gençlik (Dahil etme, Gençlik Çalışmaları, Gençlik Politikası), Girişimcilik ve Aktif Vatandaşlık, Yaratıcılık ve Kültür konu alanlarında çalıştılar.

Projemizde yer alan gençler, coğrafik, ekonomik sıkıntılar, sosyal ve kültürel farklılıklar nedeniyle imkanları kısıtlı gençlerdi. Ancak bu sıkıntılara rağmen aktif bireyler olmak için istekli sosyal çalışmalara katılmaya, kendilerini geliştirmeye çalışan gençlerdi.

Projemiz kapsamında yer alan tüm gönüllüler kısa dönem Avrupa Gönüllü Hizmeti faaliyetlerine katıldılar.

Projemiz 01.12.2017 – 01.06.2019 tarihleri arasında gerçekleşti.

VOLUNTEERZURUM 2

Projemiz kapsamında 10 gönüllü yer aldı.

Proje faaliyetleri Makedonya’da gerçekleşti.

Gönüllülerimiz, ev sahibi ülke ve kuruluşta, çocuklar, engelliler ve gençlerle birlikte, Gençlik (Dahil etme, Gençlik Çalışmaları, Gençlik Politikası), Girişimcilik ve Aktif Vatandaşlık, Yaratıcılık ve Kültür konu alanlarında çalıştılar.

Projemizde yer alan gençler, coğrafik, ekonomik sıkıntılar, sosyal ve kültürel farklılıklar nedeniyle imkanları kısıtlı gençlerdi. Ancak bu sıkıntılara rağmen aktif bireyler olmak için istekli sosyal çalışmalara katılmaya, kendilerini geliştirmeye çalışan gençlerdi.

Projemiz kapsamında yer alan tüm gönüllüler kısa dönem Avrupa Gönüllü Hizmeti faaliyetlerine katıldılar.

Projemiz, 01.12.2017 – 30.12.2018 tarihleri arasında uygulandı.

VOLUNTEERZURUM 3

Projemiz kapsamında, 18-30 yaş arasındaki gençleri, Kuzey Makedonya’da bulunan bir gençlik STK’sına göndererek gönüllü faaliyetlere dahil olmalarını sağladık.

Gönüllülerimiz, ev sahibi ülke ve kuruluşta, çocuklar, engelliler ve gençlerle birlikte, Vatandaşlık ve demokratik katılım, Girişimcilik, Gençlik çalışmaları konu alanlarında çalıştılar.

Projemiz kapsamında yer alan tüm gönüllüler kısa dönem gönüllü faaliyetlere katıldılar.

Projemizle kısa vadede gençlerin, gönüllülük faaliyetleri aracılığıyla dışa açılmalarını, potansiyellerinin farkına varmalarını, farklı kültürler, dış dünya ve olanaklar konusunda farkındalıklarını geliştirmeyi, neler yapabileceklerini görmelerini sağlamayı amaçladık.

İleri vadede bu gençlerin edindikleri deneyimle daha aktif, sosyal, üreten, içinde yaşadıkları toplumun bir parçası, birer vatandaş olarak hareket etmelerinin teminini hedefledik.

Projemiz, 01.06.2019 – 31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

VOLUNTEERZURUM 4

Projemiz kapsamında 18 gönüllü yer aldı.

Proje faaliyetleri Bulgaristan, Bosna Hersek ve Yunanistan‘da gerçekleşti.

Gönüllülerimiz, ev sahibi kuruluşlarda çocuklar, gençlerle birlikte, yaratıcılık ve kültür, fırsat eşitliği, yeni teknolojiler ve dijital yeterlilikler, girişimcilik, aktif vatandaşlık gibi konularda çalıştı.

Projemiz kapsamında yer alan gençler ekonomik, sosyal, kültürel farklılıklar ve eğitimsel açıdan imkanı kısıtlı gençlerdi. Kısa dönem Gönüllü Hizmeti faaliyetleriyle kendilerini geliştirmek, sosyal faaliyetlerde yer almak istediler.

Projemiz kapsamında gönüllüler ev sahibi kuruluşlar bünyesinde 2 ay süreyle (57 gün + 2 gün) gönüllü hizmette yer aldı.

Projemiz sonucunda katılımcı gençlerin daha aktif, sosyal, çevreleri ve içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak duyarlı, sorunlara karşı çözüm üreten, girişimci yönleri gelişmiş bireyler olması hedeflenmektedir.

Projemiz 01.02.2019 – 31.01.2020 tarihleri arasında uygulandı.

GÖNÜLLÜ GİRİŞİMCİLER

Projemiz kapsamında Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Makedonya ve Yunanistan‘dan gönüllülere ev sahipliği yaptık. 5 ülkeden 10 katılımcı, kuruluşumuz bünyesinde Gönüllülük faaliyetleri çalışmalarına katıldı.

Gönüllülerimiz, kuruluşumuz bünyesinde, gençlerle birlikte, Gençlik (Dahil etme, Gençlik Çalışmaları, Gençlik Politikası), girişimcilik, yaratıcılık ve kültür konu alanlarında çalıştı.

Bu gençler mevcut durumda coğrafik, ekonomik sıkıntılar, sosyal ve kültürel farklılıklar nedeniyle imkanları kısıtlı gençlerdir. Ancak bu sıkıntılara rağmen aktif bireyler olmak üzere istekli sosyal çalışmalara katılmaya, kendilerini geliştirmeye çalışan gençlerdir.

Projemiz kapsamında yer alan gençler kuruluşumuzda ikişer aylık dönemlerde faaliyetlere katıldı.

Projemiz, 01.02.2019 – 31.12.2020 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleşti.