Doğayı değil, bisikleti kullan

Bisiklet bir spor aracı ve bir ulaşım aracı olarak Türkiye’de yaygın olarak kullanılmamaktadır. Daha doğrusu bisiklet kullanımı Türkiye’de oldukça az olmakla beraber, şehirden şehre hatta mahalleden mahalleye bile değişiklik göstermektedir. Türkiye’de bisiklet kullanımı %5 gibi düşük bir oranla ifade edilmektedir.

Sağlıklı bir yaşam tarzı, çevreye olan yararları, kolay ulaşım aracı olarak kullanılabilmesi gibi birçok faydası olan bisiklet kullanımı tüm dünyada oldukça yaygındır, hatta yerel yönetimler şehir içi kullanımda kolaylıklar sağlanması içinde planlamalar geliştirip uygulamaktadırlar. Ülkemizde de iyi örneklerin mevcut olduğu bisiklet kullanımı, sporu konusunda kırsal alan tercih edilirken şehir içi kullanımına yönelik maalesef özellikle doğu bölgelerimizde bir çalışma yok denecek kadar azdır.

SİTODED – Ritmik Adımlar grubu olarak bisiklet sporu konusunda yerel ve bölgesel düzeyde yönetimlerin, üniversitelerin dikkatlerinin çekilmesine çalışmaktayız. Projemizle daha etkili yol ve yöntemlerle çalışmalar uygulayıp, şehir içi bisiklet kullanımı konusunda halkın ve özellikle gençlerin teşvik edilmesini, yerel yönetimlerin, gençlik ve spor müdürlüğü, federasyon ve sivil toplum kuruluşlarının desteklerini sağlamayı, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladık.

Projemizde, bilinç oluşturmayı, görüntü, gürültü ve çevre kirliliğinin daha az olduğu bir şehir, sağlıklı yaşam tarzı olarak sporu benimsemiş bir halk ve gençlik hareketi oluşturmak için faaliyetler uyguladık.

Projemizi Erzurum il merkezinde, üniversitemizde ve 3 pilot ilçede 6 ay süresince (01.03.2014 – 01.09.2014) uyguladık. 

GİRİŞİMCİ GENÇLER

Projemizle Erzurum il merkezi ve ilçelerimizde gençler için girişimcilik alanında çalışmalar uygulamayı planladık.

Proje süresince gençlik bilgilendirme toplantıları, beyin fırtınası toplantıları, gençlik programı projelerinin yaygınlaştırılmasına yönelik aktiviteler uyguladık.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimleri düzenleyerek, gençlere kendi işlerini nasıl kurabileceklerini anlattık. Eğitimlerimize 60 genç katılımcı dahil oldu. KOSGEB kuralları göz önünde bulundurularak 58 genç katılımcı, devlet desteklerinden yararlanmalarına ön ayak olacak ve ulusal düzeyde akredite edilmiş olan Girişimcilik eğitim sertifikalarını aldılar. Gençlerin aktif hale gelmeleri ve kendi plan ve programlarını uygulamaya sokmak, hayata geçirmelerini sağlamak için çalıştık.

5 ay süren (01.05.2013 – 01.10.2013) ve yerel işbirliklerimizle gerçekleştirdiğimiz projemize sosyal ve ekonomik açıdan imkanları kısıtlı gençler, üniversite öğrencisi gençler dahil oldular.

GİZLİ KALMIŞ HAZİNE

Etno botanik: “bir yörede yaşayan halkın, yakın çevresinde bulunan bitkilerden çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yararlanma bilgisi ve bitkiler üzerine etkileri” konusunda yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Tüm dünyada ve özellikle de Avrupa’da bu konuda çalışmalar bilimsel düzeyde gerçekleştirilmektedir.

Ülkemiz tüm dünyada bu konudaki çeşitlilik ve kültürel birikimle dikkat odağıdır. Bitkiler bu anlamda kırsal alanlarda, yemek, boya maddesi (kök boyaları) ve tedavi başta olmak üzere bir çok alanda kullanılmıştır.

Ancak yapılan araştırmalar, ayrı bir bilim dalı olarak değerlendiren bu konunun artık sadece yaşlılar tarafından bilindiği, genç nesillere aktarılmadığı ve gittikçe yok olmaya başladığını göstermektedir.

Projemizde biyolojik çeşitlilik açısından önem arzeden Erzurum ilinde kırsal bölgelerde yaşlılarla bir araya geldik.

Kuşaklararası bir gençlik buluşması niteliğinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla, hem yaşlılarımızdan bilgi edindik, onlarla vakit geçirdik, hem de kırsal alandaki gençler üzerinde bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Unutulmaya yüz tutmuş bu bilgi, kültür hazinesi konusunda gençler olarak çalışmalar yapmaya çalıştık.

Projemiz  6 ay süresince (01.05.2013 – 31.10.2013) Erzurum ili merkez, ve ilçelerinde uygulanmıştır.

GÖNÜLLÜDEN FİKİRLER

Projemizi ilimizde ve üniversitemizde gönüllü çalışmaların geliştirilmesi, gençlerin aktif hale getirilmeleri ve sosyal çalışmalara katılımının teşvik edilmesi amacıyla uyguladık.

İlimizde genç nüfus fazla olmasına rağmen gençlerin sosyal alanda gönüllü çalışmalar uygulamasında sıkıntılar bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmalar, ülkemiz genelinde gönüllülük ve gönüllü çalışmalara katılım oranını %3 civarında, bölgemiz, ilimiz ve üniversitemizde bu oran yüzde 1’lerinde altındadır. Bu durum, gençlerin kişisel gelişimleri, manevi tatmin düzeyleri, toplumsal fayda oluşturma gibi konularda sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca, ilimizde sivil toplum alanında planlanan aktivitelerde aktif katılım, kalite ve verim düzeyinin yükseltilmesinde de engel oluşturmaktadır.

Gönüllülük konusunda var olan bilinçsizlik, ilimizde gerçekleştirilen 2011 Winter Universiade çalışmalarında kendini göstermiştir. Yerelimiz gençlerinin büyük çoğunluğu gönüllülük ve gönüllü çalışmalarını bu organizasyonda deneyimleme fırsatı buldular.

Projemizle üniversitemizde etrafımızdaki gençlerden başlayarak, uyguladığımız çalışmalarla gençleri aktif hale getirmeye, gönüllülük hakkında bilgilendirmeye çalıştık. Universiade ile yakalanan hareketliliği sürdürülebilir hale getirmeye çaba sarfettik.

Projemizi gençlik programının 2011 Avrupa Gönüllülük Yılı önceliğine vurgu yaparak, çevre, kültür-sanat-spor aktiviteleri, yarışma programları gibi çalışmalarla zengin bir içerikte uygulamaya çalıştık. Gençlik programı tanıtım çalışmalarıyla gençlerin farkındalıklarını artırmaya çalıştık. Yerel yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımını teşvik ederek gençlerin bu alanda bilgilendirilmelerini ve yönlendirilmelerini sağlayarak hareketlilik oluşturmaya çalıştık.

5 ay süren (01.03.2012 – 01.08.2012) çalışmalarımız Erzurum il merkezinde, üniversite içi ve dışında olmak üzere iki aşamada uygulandı

KÜÇÜK YÜREKLER EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Projemizle amacımız dezavantajlı çocuklara, yöresel oyunlarla yabancı dil öğretmekti.

Ülkemizin doğu kesimlerinde sosyo-ekonomik sıkıntılar diğer bölgelere göre çok daha fazladır. İklim ve coğrafik şartların ağırlığı özellikle bölgemizde yaşam standartlarını düşürmekte, geçimi zorlaştırmaktadır. Ailelerde nüfus kalabalıktır. Bu durum, sosyo ekonomik sıkıntılar, çocukların ve gençleri eğitim olanaklarından yararlanmalarını da engellemektedir.

Yabancı dil öğrenimi günümüz şartlarında en önemli konular arasındadır. Hatta bir çok alanda tek bir yabancı dil yeterli sayılmayıp ikinci bir dil aranmaktadır. Bölgemiz ve yerelimizde bu konuda maalesef çok geri durumdadır. Ailelerde gençler ve çocuklar yabancı dil bilmemekte, dil hizmeti veren kuruluşların olanaklarından yararlanamamaktadırlar. Bu durum gelecek hayatlarında diğer gençlerle oranla daha dezavantajlı duruma düşmelerine neden olmaktadır.

Dil öğreniminde en etkin yaş çocukluk dönemi içerisinde bulunan ilköğretim 1-4. Sınıflararası dönemdir.

Projemizle SİTODED – Genç Gelişim grubu olarak, ilimiz merkezindeki okullardaki çocuklardan oluşan bir gruba oyunlarla İngilizce öğretmeyi planladık. Çalışmalarımızda bu çocukların dikkatlerini çekmek ve öğrenmelerini zevkli kılmak için yerel düzeyde sürekli oynadıkları kültürel, yöresel oyunları kullandık.

Ulusal gençlik girişimleri kapsamında, yaygın eğitim teknikleriyle gerçekleştirdiğimiz  projemiz, Erzurum ili merkezinde 5 ay (01.09.2012 – 31.01.2013) süreyle uygulandı.

NESİLDEN NESİLE

Projemizle 2012 Avrupa Aktif Yaşlanma Yılı kapsamında, ilimizde, üniversitemizde ve yerelimiz gençleri üzerinde Aktif yaşlanma ile ilgili sorunlara dair farkındalığı artırmayı ve bu sorunlarla başa çıkma yollarını biz gençler olarak göstermeyi amaçladık.

Bir nesiller arası diyalog faaliyeti olarak gerçekleştirdiğimiz projemizle, ilimizde yaşlılarla gençleri bir araya getirdik.

Erzurum il merkezi ve ilçelerinde düzenlediğimiz çalışmalarımızla, gençler olarak, geçmişimizin tanıkları yaşlılarla bir araya gelerek, geçmişten günümüze kültürümüzü, örf-ananelerimizi de inceledik.

Her iki grup için serbest zaman değerlendirmesi şeklinde uyguladığımız faaliyetlerimizle, gençler ve yaşlıların sohbet ortamında bir araya gelmelerini sağladık. Oluşan bu sohbet ortamıyla, geçmişin tanıkları olan büyüklerimizden, geçmişten günümüze kültürümüzü dinleyerek, farklı yönleriyle ele alarak, devam eden ve yok olmuş kültürel değerlerimizi gündeme getirmeye kaydetmeye çalışdık.

Bir kısa film çekerek kaydettiğimiz çalışmalarımızla, öğrenmeyi, çıktılarımızla diğer gençlere de öğrendiklerimizi öğretmeyi amaçladık..

7 ay süren (01.06.2012 – 01.01.2013) ve Eylem 1.2 Ulusal gençlik girişimleri kapsamındaki çalışmalarımızı, planlama toplantıları, geziler, ziyaretler, eğlence aktiviteleri, çekim-montaj çalışmaları, tanıtım ve yaygınlaştırma aktiviteleri ve değerlendirme çalışmaları şeklinde uyguladık.

Göçle Gelen Gençlik

SİTODED yerel çalışmaları kapsamında derneğimiz üyelerince uygulanan proje çalışmasıdır.

Erzurum il merkezine, çevre il, ilçeler ve kırsal alandan göçle gelen gençlerin, sosyal uyum problemlerine, gençlerle birlikte çözüm önerileri geliştirmek, şehrin genellikle kenar semtlerinde ikamet eden bu gençler için diğer gençlerle birlikte serbest zaman değerlendirmesi çalışmaları uygulamak amaçlı aktiviteler uygulanmıştır.

Çalışmamız Avrupa Birliği Gençlik Programı kapsamında uygulanmıştır.

Projemiz  5 ay süresince (15.08.2011 – 15.01.2011) Erzurum ili merkezde uygulanmıştır.

2011 Gönüllüleri

İlimizde gerçekleştirilen 2011 Winter Universiade – Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları öncesinde çalışmalarda yer alacak olan yerelimiz gençleri ve gönüllü olmak isteyenler için uygulanmış olan bir dizi farkındalık geliştirme ve bilinç oluşturma aktivitesidir.

Derneğimiz üyelerince projelendirilip uygulanan çalışmalar, gönüllülük üzerine aktiviteler, eğitim, seminer, toplantı, organizasyon, sosyal alan gönüllü çalışmalarından ibaret olarak uygulanmış ve Gençlik Programı kapsamında desteklenmiştir.

Projemiz  6 ay süresince (01.06.2010 – 01.12.2010) Erzurum ili merkezde uygulanmıştır.

Kültür Evi

Derneğimiz üyelerinin oluşturduğu ve Geleceğin Liderleri grubu olarak adlandırdıkları takım çalışmasıdır.  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) desteğiyle uygulanan ilk proje kapsamında gençlerle bir araya gelerek;

  • Her ay bir liderle bir araya gelip gençlik sohbetleri düzenlendi, 
  • Yöre Geceleri yaparak her bölgeden gençler kendi kültürel özelliklerini, örf adetlerini, yemeklerini, kıyafetlerini tanıtma, tanıma fırsatı buldu, 
  • Yerel Ulusal ve Ulus ötesi projelere katılmış kişilerle bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunuldu, 
  • AB Gençlik programı ve Gençlik projeleri tanıtım toplantıları düzenlendi, 
  • ve bir gençlik gazetesi ve yöre dilleri sözlüğü oluşturuldu.

Projemiz  5 ay süresince (01.03.2008 – 01.08.2008) Erzurum ili merkezde uygulanmıştır.

Herşey İlkle Başlar

Madde Bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, Erzurum’da okullarda öğrencilere, kahvehanelerde ebeveynlere yönelik bilinç oluşturma faaliyetleri dizisi olarak uygulanan proje çalışmasıdır.

İl merkezinde pilot olarak seçilen 5 okulda ve 5 kahvehanede Sağlık İl Müdürlüğü uzmanlarının katılımıyla yürütülen çalışmalarla, madde bağımlılığı ve mücadele yol ve yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Faaliyetler; Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı), Erzurum Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından desteklendi.

Projemiz  5 ay süresince (01.09.2006 – 01.02.2007) Erzurum ili merkezde uygulanmıştır.

Sivil-İz : Başarının Anahtarı Güç Birliği

Proje, Erzurum ili merkez ve ilçelerinde bulunan sivil toplum örgütlerinin özellikle genç üyelerinin ve herhangi bir sivil toplum kuruluşuna mensup olmayan gençlerin, STK çalışmaları hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Faaliyetler kapsamında Erzurum ili merkezinde, konunun uzmanlarınca, katılımcı gençlere, 4 ay süresince bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, STK’ların yapı  ve işleyişleri, görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Çalışmalarda yer verilen grup aktiviteleriyle faaliyetler sadece eğitim içerikli olmaktan çıkarılarak, gençler hareketlilik ve katılımcılığa teşvik edilmeye çalışıldı.

Proje ile, Avrupa ve Avrupa’da STK kavramı, STK’ların tanıtımı ve STK’lar arasında güç birliği konularına vurgu yapıldı. İyi bir iletişim ve ağ oluşturmak ve birlikte çalışma olgusu üzerine çalışmalarda bulunuldu. Ortak eylem planları düzenlenerek grup çalışmaları yapıldı.

Proje ile, yerelimizde gençler üzerinde aktif vatandaşlık ve Avrupa vatandaşlığı bilinci oluşturulması hedeflendi. Derneğimiz üyeleri tarafından bir grup projesi olarak uygulanan proje, Devlet planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) tarafından desteklendi.

Projemiz  5 ay süresince (01.10.2007 – 01.03.2008) Erzurum ili merkezde uygulanmıştır.

Yeşil Yarınlar Yok Olmasın

İlimizde Çevre konulu aktivite programları kapsamında yerelde bilinç oluşturmak üzere hazırlanarak uygulamaya konulan proje çalışmamızdır.

Çevreciler Grubu tarafından yürütülmekte olan çalışmalar 3 aşamalı olarak planlandı. İlk aşamada ilköğretim okullarında sınıf öğretmenlerine ulaşmak suretiyle kendilerine derslerinde çevre konusunu işlerken kullanabilecekleri çeşitli materyaller teslim edildi. Sunum slaytları, animasyonlar, çizgi film ve skeçlerden oluşan bir CD ve çeşitli hikayelerle boyama kitapları oluşturarak öğretmenlerimize teslim ettik.

İkinci aşamada ise ağaçlandırma çalışmalarına yer verildi. Özellikle yeni oluşturulan okul ve sahalara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 2000 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Çalışmalarımızın 3 aşamasında ise çeşitli yarışmalar organize edilerek uygulamaya sokuldu. En Güzel Bahçeli okul ve Site yarışmalarında ise dereceye girenlere proje anısına hediyeler verildi.

Projemiz; Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı), Erzurum Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlükleri ve belediyeler tarafından desteklendi.

Projemiz  5 ay süresince (15.02.2007 – 15.07.2007) Erzurum ili merkezde uygulanmıştır.

Sağlık = Hijyen

Erzurum’da, özellikle kırsal alandan göç alan semtlerde bulunan ilköğretim okullarında temizlik ve hijyen konusunda farkındalık oluşturmak, bilinç geliştirmek üzere hazırlanmış proje çalışmasıdır.

Okullarda öğrencilere ve ebeveynlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli zaman aralıklarında temizlik malzemeleri dağıtımında bulunuldu.

Faaliyetlerimiz; Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı), Erzurum Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından desteklendi.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu çalışmalarımızın eğitim ve sunum aşamasında iştirakçi olarak yer aldı ve tüm sunum çalışmalarında organizasyona katılım sağlandı. Hijyen Grubu tarafından yürütülen çalışmalar 4 ay süreyle uygulandı.

Projemiz  4 ay süresince (01.03.2006 – 01.07.2006) Erzurum ili merkezde uygulanmıştır.

Kardeş Kültürler

Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde Müslüman Türk toplumun, Hıristiyan Avrupa Topluluğu halklarına uyum problemi yaşayacağı tartışmalarına yerelimizden cevap vermek üzere hazırlanmış bir proje çalışmasıdır.

Proje ile; Anadolu’da yüz yıllarca farklı dil, din ve ırklardan halkların bir arada sorunsuz bir şekilde yaşadıkları gösterilmeye çalışıldı. İlimiz sınırları içerisinde bin yıllardır ayakta kalmış aynı dönem tarihi varlıklarımızdan Camii ve kiliseleri örnek göstermek suretiyle aynı dönemlerde farklı dinlerden halkların sorunsuz bir şekilde iç içe yaşadıkları çeşitli aktivite programlarıyla, yerelimizde, ulusal ve uluslararası düzeyde anlatılmaya çalışıldı.

Zengin bir içerikle yürütülen ve 6 ay süreyle uygulanan çalışmamız; Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı), Erzurum Valiliği, İl Kültür, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Büyükşehir ve alt belde belediye başkanlıkları tarafından da desteklendi. Kültür Elçileri adlı grup tarafından yürütüldü.

Projemiz  5 ay süresince (01.02.2006 – 01.08.2006) Erzurum ili merkezde uygulanmıştır.